Undervisare

Tillbaka

Malin Wikström

Delägare och advokat,Setterwalls Advokatbyrå

Malin Wikström arbetar sedan 20 år tillbaka med att biträda privata, kommunala och statliga bolag samt kommuner och statliga verk i miljörättsliga frågor såsom i tillståndsprövningar av större och mer komplexa miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter. Hon biträder i tillståndsprövningar av infrastrukturanläggningar, större industrier, avfallsanläggningar, exploateringsprojekt samt större anläggningar i vatten.

Hon bistår även med att identifiera och hantera miljörättsliga risker inom ramen för pågående verksamheter samt medrådgivning i frågor som rör tillsyn, områdes- och artskyddsfrågor, strandskydd, miljöskadestånd, miljöbrott och andra frågor som anknyter till det miljörättsliga området.

Malin Wikström är en van och uppskattad föreläsare och leder nu också en av JUC:s kurser i miljörätt.