Undervisare

Tillbaka

Malin Platin

Insurance Risk Manager NCC

Malin har flera års erfarenhet inom allmän skadeståndsrätt och försäkring.

Med bakgrund som Skadejurist på If Skadeförsäkring hanterade hon komplexa krav avseende entreprenadförsäkring, konsultansvarsförsäkring för rådgivande konsulter samt krav rörande VD- och styrelseansvar.

I sin nuvarande roll som Insurance Risk Manager på NCC Försäkring, ett captive till NCC AB, har Malin ansvar för NCC-koncernens Ansvarsförsäkringsprogram inklusive Finacial Lines. I rollen vidtar hon riskmitigerande åtgärder genom bl.a contract management och supporterar koncernen i skadeärenden samt övriga försäkringsrelaterade frågor på entreprenadrättens område. Malin gillar pedagogiska utmaningar och strävar efter att förmedla att försäkring, beroende på verksamhetens riskaptit, är en möjliggörare. Hon är även Diplomerad Risk Manager.