Undervisare

Tillbaka

Malin Albert

Advokat och partner, Advokatfirman Hammarskiöld & Co

Malin Albert ansvarar för Hammarskiölds verksamhetsgrupp för Life Sciences och har dessutom mångårig erfarenhet inom området konkurrensrätt och offentlig upphandling. Malin arbetar regelbundet med frågor rörande samverkan och etik samt regelefterlevnad främst inom EU-konkurrensrätt och offentlig upphandling men även inom området för dataskydd och personlig integritet. Hennes erfarenhet och kompetens kommer från hennes arbete både som advokat och som bolagsjurist på det franska läkemedelsföretaget Pierre Fabre. Hon har löpande uppdrag att hålla kurser, föreläsningar och workshops relaterande till sina expertområden.