Undervisare

Tillbaka

Magnus Rosén

Head of Sustainability, SKF

Magnus arbetar som global hållbarhetschef på SKF och har mer än 15 års erfarenhet av praktiskt arbete, där han integrerat hållbarhet i företagets strategi och praktik. Han har drivit flera initiativ för att koppla hållbarhetsfrågorna till kärnverksamheten – både i processer och aktiviteter i företagets verksamhet, samt i produkter, tjänster och värdeerbjudanden till kunder.

Han arbetar med bland annat vetenskapligt förankrade klimatmål- och planer, definition och kvantifiering av produktportfölj med tydliga hållbarhetsfördelar, ansvarsfullt inköpsarbete, hållbarhetsrapportering och kommunikation. Samt ”grön” finansiering, strategiarbete- och förankring ”top-down” och ”bottom-up” processer.

Utöver en omfattande praktisk erfarenhet har Magnus också en akademisk förankring med doktorsexamen i företagsekonomi samt civilingenjörsexamen i industriell ekonomi.