Undervisare

Tillbaka

Magnus Rosén

Head of Sustainability, SKF

Magnus är global hållbarhetschef på SKF och har mer än 15 års erfarenhet av praktiskt arbete med att integrera hållbarhet i företagets strategi och praktik. Han har drivit flera initiativ för att koppla hållbarhetsfrågorna till kärnverksamheten – både i processer och aktiviteter i företagets verksamhet, samt i produkter och tjänster och värdeerbjudanden till kunder. Som exempel på arbetsområden kan nämnas vetenskapligt förankrade klimatmål och -planer, definition och kvantifiering av produktportfölj med tydliga hållbarhetsfördelar, ansvarsfullt inköpsarbete, hållbarhetsrapportering och -kommunikation, ”grön” finansiering, strategiarbete och -förankring ”top-down” och ”bottom-up”, etc.

Utöver en omfattande praktisk erfarenhet har Magnus också en akademisk förankring med doktorsexamen i företagsekonomi samt civilingenjörsexamen i industriell ekonomi.