Undervisare

Tillbaka

Magnus Friberg

Advokat och Partner, Gulliksson advokatbyrå

Magnus Friberg är specialiserad på marknadsrätt, säljfrämjande åtgärder samt produktspecifika frågor bl a inom life sciences och framförallt livsmedel. Han biträder svenska och internationella livsmedelsföretag med rådgivning kring klassificeringsfrågor, marknadsföring, märkning, säkerhet, risk- och krishantering samt inför domstolar och i förhandlingar med myndigheter, branschorganisationer och i konkurrentrelationer. Han är en uppskattad föreläsare på universitet, företag och vid internationella utbildningsinstitut.