Undervisare

Tillbaka

Magnus Eriksson

Partner, Kastell Advokatbyrå

Magnus Eriksson är partner på Kastell Advokatbyrå och har lång erfarenhet av arbete med kommersiella tvister på advokatbyrå. Han har agerat ombud i ett mycket stort antal domstols- och skiljetvister, som ofta haft koppling till avtalsrättsliga frågor. Magnus, som är en av Sveriges högst rankade processjurister, är också ofta anlitad som skiljeman.,

Innan Magnus,gick över till advokatbanan arbetade han som domare vid Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt samt som rättssakkunnig vid justitiedepartementet.

Magnus Eriksson sits among the elite litigators at the Swedish Bar. He is highly respected by peers – one of whom notes, ‘He is absolutely phenomenal.’

  • Who’s Who 2020