Undervisare

Tillbaka

Lukas Granlund

Managing Associate, Cirio Advokatbyrå

Lukas Granlund, advokat och managing associate, har arbetat på Cirio Advokatbyrå sedan 2015. Innan dess var han verksam vid förvaltningsrätt, där han bl.a. arbetade med mål avseende offentlig upphandling. Lukas Granlund har erfarenhet från alla sektorer inom upphandlingslagstiftningen, särskilt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK), och rådger återkommande såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer inom upphandlingsrätt.