Undervisare

Tillbaka

Lisa Grill

Miljöjurist, Naturvårdsverket

Lisa är miljöjurist på Naturvårdsverket. Arbetar bl.a. med frågor om producentansvar, främst producentansvaret för förpackningar. Hon arbetar också med juridiska frågor kopplade till den svenska implementeringen av EU:s engångsplastdirektiv.