Undervisare

Tillbaka

Lisa Bastholm

Manager, Legal Services, Deloitte AB

Lisa Bastholm är jurist specialiserad på dataskydd och IT-rätt. Lisa är ansvarig för gruppen Technology Law på Deloitte Legal Sweden och biträder klienter med juridisk rådgivning kring digitalisering, informationssäkerhet och dataskydd.

Lisa Bastholm arbetar bl.a. i rollen som externt dataskyddsombud, med implementering av dataskydd i organisationer och med rådgivning i komplexa juridiska frågor där tekniken står i centrum.