Undervisare

Tillbaka

Linnea Klefbäck

Ämnesråd och gruppchef på rättssekretariatet, Klimat- och näringslivsdepartementet

Linnea är ämnesråd och gruppchef på rättssekretariatet, Klimat- och näringslivsdepartementet. Hovrättsassessor från Svea hovrätt. Har arbetat på Miljödepartementets/Klimat- och näringslivsdepartementets rättssekretariat sedan 2019.