Undervisare

Tillbaka

Linnéa Kallhed

Associate och advokat, Setterwalls Advokatbyrå

Linnéa Kallhed arbetar med att bistå privata, kommunala och statliga bolag samt kommuner med olika miljörättsliga frågor. Hon bistår klienter med bland annat tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, med tillsynsfrågor, och med miljörättsliga frågor i samband med företagsöverlåtelser. Hon arbetar med flera olika branscher och med olika typer av verksamheter, däribland infrastrukturprojekt, industrier och exploateringsprojekt. Linnéa håller också regelbundet föredrag inom miljörättens område.