Undervisare

Tillbaka

Linn Samuelson

Advokat & Partner, Maqs Advokatbyrå

Linn Samuelsson är ansvarig för MAQS branschområde Digital Business och AI. Linn arbetar dagligen i frågor om dataskydd och integritetsfrågor och har särskild erfarenhet av avtalsarbetet i samband med större upphandlingar av IT-system och komplexa samarbeten som joint ventures, gemensamma utvecklingsprojekt. Linn arbetar även med företagsöverlåtelser av teknikintensiva företag.

Linn är vidare engagerad i utvecklingen av juridiska ramar kring artificiell intelligens genom MAQS partnerskap med AI Sweden - Sveriges nationella centrum för tillämpad artificiell intelligens, där hon deltar aktivt i flera projekt.