Undervisare

Tillbaka

Line Asker

Fagleder bærekraft, DNB

Line Asker er DNBs fagekspert på bærekraftig finans og fagleder for bærekraft i divisjon for Samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB. Hun følger EUs regelverksutvikling innen bærekraftig finans tett, og holder hyppig foredrag både internt og eksternt om regelverksendringer innen ESG.

Line Asker har tidligere arbeidet som ESG rådgiver i The Governance Group (nå Position Green), fagdirektør for bærekraftig finans i Finans Norge og økonom i Finansdepartementet. I disse rollene har hun både arbeidet tett opp mot regelverksarbeidet i Brussel og hjulpet norske foretak med å tilpasse seg de nye regelverkene.

Line er utdannet siviløkonom og har en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole. Hun har også videreutdannet seg innen bærekraft på Handelshøyskolen BI.