Undervisare

Tillbaka

Linda Lindström

Linda Lindström är jurist på eSamverkansprogrammet och har en lång erfarenhet av juridiska frågor inom den offentliga förvaltningen. Hon har en bakgrund från Regeringskansliet och myndighet, bl.a. som enhetschef för en rättslig enhet med ansvar för digitaliseringsfrågor. Linda leder eSams expertgrupp i juridik samt administrerar eSams rättschefsforum som består av samtliga rättschefer från eSams medlemsmyndigheter. Hon deltar också i eSams olika AI-grupperingar, där medlemmarna samverkar kring olika AI-frågor.

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 36 myndigheter. Våra medlemmar vill ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att underlätta för privatpersoner och företag, och för att använda våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt.