Undervisare

Tillbaka

Linda Backman

Senior Associate och Advokat, Lindahl Advokatbyrå

Linda Backman arbetar som advokat på Advokatfirman Lindahl i Malmö och ägnar sig i stort sett uteslutande åt fastighetsrelaterad juridik – däribland hyresrätt – och har många års erfarenhet av upprättande och förhandling av hyresavtal samt hantering av hyresrättsliga processer. Hon har även erfarenhet av fastighetstransaktioner samt rådgivning kopplat till diverse frågor om markhantering i såväl privat som offentlig sektor.