Undervisare

Tillbaka

Lina Cronebäck

Arbetsrättsjurist på Almega

Lina har lång erfarenhet av utbildning, rådgivning, förhandlingar och domstolsprocesser i arbetsrättsliga ärenden och arbetsmiljöfrågor.