Undervisare

Tillbaka

Lena Lassenius

General Counsel, Svenska Spel

Lena Lassenius har över 20 års erfarenhet inom affärsjuridik, varav cirka 10 år som chefsjurist. Idag är hon General Counsel för Svenska Spel-koncernen. Hon har också jobbat cirka 10 år som advokat med inriktning mot IT, telecom och immaterialrätt.
I rollen som General Counsel leder Lena Svenska Spels juristavdelning med 7 medarbetare. Hon är även sekreterare i koncernens styrelse och ledamot i flera dotterbolagsstyrelser.

Lena Lassenius har stor erfarenhet av förändringsledning. När den svenska spelbranschen omreglerades 2019 blev Lena en nyckelperson i arbetet med att anpassa koncernens verksamhet efter en ny reglering med långtgående krav och en ny marknadssituationen med ökad konkurrens. Samtidigt genomförde Svenska Spel en omfattande förändring av företagskulturen mot ökat mod och lärande. Juristfunktionens uppgift att bidra till de affärsmässigt bästa lösningarna efter värdering av legal risk blev allt viktigare. Att bidra till förändring och att utveckla juristfunktionens roll som proaktiv och nära samarbetspartner till verksamheten är något Lena brinner för.

I sin roll har Lena ett nära samarbete med Svenska Spels ledning och styrelse. Hon har därmed stor erfarenhet av bolagsstyrning inklusive bland annat styrelsearbete, strategiarbete och riskhantering.