Undervisare

Tillbaka

Lena Erngren

Kvalitetsdirektör, Attendo

Lena Erngren har lång erfarenhet som kvalitetschef och auditör inom läkemedelsindustri och medicinteknikindustri. Lena har lång erfarenhet från kommunal vård och omsorg, både som kvalitetschef och verksamhetschef. Hon har varit vice ordförande i patientnämnd och har ett eget företag som utför kvalitetsrevisioner både inom vårdbranschen och inom medicinteknik.