Undervisare

Tillbaka

Kristina Ekberg

Advokat och delägare,Advokatfirman Vinge

Kristina Ekberg har bred erfarenhet av företagsförvärv och bolagsrättsliga frågor i samband med M&A-transaktioner, och biträder regelbundet klienter vid såväl förvärv, avyttringar och investeringar som bolags- och avtalsrättsliga uppdrag. Kristina har därutöver ett särskilt fokus på transaktioner och annan rådgivning till bolag med verksamhet inom Life Sciences.