Undervisare

Tillbaka

Kristina Alling

Head of Compliance, Resurs Bank

Bank- och finansvärlden har under många händelserika år gett Kristina en gedigen och bred erfarenhet inom området. Kristina har mer än 20 års erfarenhet från branschen.

Med utgångspunkt från Helsingborg har Kristina ett nordiskt ansvar för Compliancefunktionen i banken och är väl insatt i frågor kring intern styrning och kontroll (Corporate Governance) utifrån ett trelinjeförsvar samt den regulatoriska miljö bank- och finansvärlden verkar i. Kristina, som tidigare har varit Legal Counsel i Sparbanken Öresund, har bland annat erfarenhet från operativt arbete med implementering av regelverk såsom till exempel Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Kristina har en juristkandidatexamen från Lunds Universitet.