Undervisare

Tillbaka

Kerstin Fagerberg

Accounting expert, Global Concept Owner of Account

Kerstin Fagerberg arbetar sedan drygt 20 år tillbaka som redovisningsexpert på SEB. Hon är bl.a. ordförande i Föreningen Stiftelser i Samverkan och sitter med i Ekonomisstyrningsverkets Redovisningsråd. Tidigare arbetade hon på PwC som redovisningsspecialist.