Undervisare

Tillbaka

Kent R Sander

Styrelseordförande,OnePhone Holding AB och en rad andra noterade och onoterade bolag

Kent R Sander har 35 år av svensk och internationell erfarenhet på verksamhetsledar- och investment management nivå, varav 20 år i USA inom industrier som telecom, wireless och datorer. Kent har särskild expertis inom styrelsearbete, verksamhetsledning, marknad- & försäljning, produkt-management, förhandling & transaktion, investeringar i teknologi & kommunikationssektorn samt fusioner & uppköp av bolag.

Kent har lång erfarenhet av ordförandeposter och styrelsearbete. Förnuvarande har han styrelseuppdrag i ett antal noterade och icke noterade bolag såsom Incell International AB, Stockholm, Serneke Group AB, Göteborg, IAR Systems AB, Uppsala, Edgeware AB, Stockholm, Mr Green & Co. AB, Stockholm, Tobii Technology AB, Stockholm, Triboron International AB, Stockholm, BT OnePhone Ltd. London, One Phone Holding AB, Stockholm.

Förutom ovanstående uppdrag är han också engagerad i välgörenhetsarbete som rör utbildnings- och hälsoutveckling samt fotboll i u-länder etc.

Utöver en examen från Stockholms Universitet har Kent också en vidareutbildning i ”general management of high tech companies” från Stanford University samt ledarutbildningar från sin tid hos Ericsson.