Undervisare

Tillbaka

Kenneth Nilsson

Jurist, Ackordscentralen

Jurist på Ackordscentralen Väst i Göteborg sedan 2019 och har tidigare arbetat som advokat på Setterwalls Advokatbyrå och har även en bakgrund från Kronofogdemyndigheten i Göteborg som jurist och kronofogde. Kenneth har ca 20 års erfarenhet och har under flertalet år varit medverkande i nätverket som co-driver till Nätverksledarna och föreläst kring insolvens- och rekonstruktion.