Undervisare

Tillbaka

Kenneth Asplund

Chief Commercial Officer & Senior Legal Director, MAQS

Kenneth Asplund är senior legal director på MAQS Advokatbyrå och har under ett flertal år varit delaktig i uppbyggnaden av MAQS branschområde Digital Business och bistår liksom Mikael Satama Granberg regelbundet företag i frågor rörande teknik och digitalisering med fokus på IT- och teknikrelaterade projekt, outsourcing och användning av AI.

Kenneth Asplund har mångårig erfarenhet av juridisk och strategisk rådgivning kopplat till flertalet relevanta områden inom digitalisering generellt och IT specifikt. Kenneth har utöver advokatverksamhet under ett flertal år varit verksam som chefsjurist såväl inom riskkapitalbranschen med fokus på teknikintensiva investeringar som inom IT-sektorn. Genom sin erfarenhet från såväl börsnoterade större företag som mindre företag i tidiga faser har Kenneth en god inblick i och kunskap om de olika affärsmässiga och legala förutsättningar och krav som följer med storlek på verksamheten och organisationens utformning.