Undervisare

Tillbaka

Kavot Zillén

Docent och universitetslektor, Stockholms Universitet

Kavot Zillén är docent och universitetslektor i offentlig rätt med ett särskilt intresse för medicinsk rätt och mänskliga rättigheter i vården, såsom religions- och samvetsfrihet, rätten till hälsa, rätten till privatliv och icke-diskriminering. Hon har varit kursansvarig för flera ämnen såsom religionsfrihet, medicinsk rätt och barnrätt. Hon har dessutom varit ansvarig för en sommarkurs om Comparative Human Rights and Health vid Yale University i USA. Kavot har tidigare arbetat med medicinrättsliga frågor vid hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.