Undervisare

Tillbaka

Katja de Vries

Biträdande universitetslektor/biträdande professor vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet

Katja de Vries är expert på AI-rätt . Hon är biträdande professor i offentlig rätt vid Uppsala universitet finansierad av Ragnar Söderbergs stiftelse. Hon är även knuten till Statens Rätts- och Informatikforskningsinstitut (Stockholm) och Centrum för Juridik, Vetenskap, Teknik och Samhälle (Bryssel). Hon är involverad i flera forskningsprojekt som rör juridiken & AI. En av dessa är "The digital right to repair: a study of legal ideals, public controversies and messy practices" (2023-25) finansierad av Vetenskapsrådet inom utlysningen om "research into the social consequences of digitalisation". Ansvarig utredare: Dr Sebastian Abrahamsson (sociologi, Uppsala universitet). Projektet är ett samarbete mellan institutionerna för sociologi (Uppsala universitet), Industriell teknik och management (Uppsala universitet) och juridiska institutionen (Uppsala universitet).