Undervisare

Tillbaka

Katarina Mild

Partner, Kastell Advokatbyrå

Katarina Mild är partner på Kastell Advokatbyrå. Förutom en omfattande erfarenhet av arbete med kommersiella tvister som ombud har hon även flera års erfarenhet som bolagsjurist/chefsjurist i försäkrings- och konsultbranschen. Avtals- och processrätten har utgjort de mest centrala rättsområdena för Katarina har under hela hennes karriär.

Under 2022 håller Katarina i kurser hos JUC. Bland annat i;Civil- och processrättslig nyhetsdag.