Undervisare

Tillbaka

Katarina Kronheffer

Enhetschef på Exploateringskontoret, Stockholms stad

Katarina är samhällsbyggare med bred erfarenhet från både VA-branschen där hon jobbat på Norrvatten och Stockholm Vatten AB, samt även som enhetschef på ett stort konsultbolag. Katarina jobbar i dag på Exploateringskontoret i Stockholms stad där kontorets uppdrag är att bygga 140 tusen bostäder till 2030.

Avdelningen hon jobbar på ansvarar för planering och byggande av allmän plats i Stockholms stads alla exploateringsprojekt.