Undervisare

Tillbaka

Karin Westerberg

Advokat och partner, Sandart & Partners Advokatbyrå

Karin Westerberg är specialiserad på processrätt, immaterialrätt och marknadsrätt.Hon har omfattande erfarenhet av immaterialrättsliga tvister med särskilt fokus på patenträtt, upphovsrätt och varumärkesrätt. Hon har även erfarenhet av marknadsrättsliga tvister och tvister rörande skydd för företagshemligheter.

Förutom att företräda klienter i tvister vid allmän domstol lämnar Karin löpande rådgivning inom sina specialistområden bl.a. avseende skydd av immaterialrättsliga tillgångar i allmänhet, inklusive upprättande av IP-relaterade avtal, marknadsrättsliga frågor samt regulatoriska frågor på läkemedelsområdet.

Karin är ordförande i Svensk Forms Opinionsnämnd och ledamot av Internationella Handelskammaren (ICC) Sveriges Kommitté för Immaterialrätt.

Karin Westerberg pekas ut som en av världens ledande kvinnliga immaterialrättsjurister av Managing IP (“Top 250 Women in IP 2020”). Listan uppmärksammar kvinnliga immaterialrättsjurister i privat sektor som presterat exceptionellt för sina klienter och sin byrå under det senaste året. Listan omfattar mer än 30 länder och är resultatet av research utförd av Managing Intellectual Property IP STARS team. Karin är även rankad som ”Patent Star 2020” av Managing IP och i kategorin patenttvister av IAM Patent 1000 (2020) samt rekommenderad av Legal 500 inom Immaterialrätt och Media (2019, 2018). Hon har tidigare rankats som ”rising star” av IAM Patent 1000 (2019) liksom av Managing IP i kategorierna patenttvister, varumärken och upphovsrätt (2018).