Undervisare

Tillbaka

Jur. Dr. Anders Dahlquist-Sjöberg

Vice VD Chefsjurist, Kooperativa förbundet / Coop

Anders Dahlquist-Sjöberg har stor erfarenhet av förändringsarbete och governance utveckling, samt drivet både inre och yttre kravställningar under sin tid som Chefsjurist inom KF/Coop. Anders har också varit drivande i utvecklingen av arbetet med regelefterlevnad och risk inom KF/Coop, tillika krisarbete både i teori och praktik.

Det omfattande reformeringsarbetet inom KF/Coop har inneburit flertalet större strategiska transaktioner båda avseende bolagsverksamheter av olika karaktär tillika större fastighetstransaktioner.

Anders Dahlquist-Sjöberg har utöver en långvarig erfarenhet från KF/Coop arbetat som lektor vid KTH, där han även avlagt doktorsexamen (civilrätt/fastighetsrätt), samt hos White & Case advokatbyrå och RBS Nordisk Renting.