Undervisare

Tillbaka

Josefin Wirehag

Skatteombud, Skatteverket

Josefin arbetar på Skatteverket som skatteombud och har lång erfarenhet av beskattning av stiftelser, främst vad gäller mervärdesskatt.