Undervisare

Tillbaka

Jörn Liljeström

Partner och advokat,Creo advokater

Jörn Liljeström tog sin juristexamen vid Lunds universitet 1992. Under sin tingsmeritering arbetade han till största delen vid inskrivningsmyndigheten, som då låg på tingsrätten och med tvistemål. Jörn arbetade kvar en kort tid på Huddinge tingsrätt efter avslutad tingsmeritering och började sedan på HSB där han jobbade i ca 10 år. Under sin tid på HSB var han förbundsjurist och företrädde fastighetsägare inom HSB-sfären i de flesta av landets tingsrätter och hovrätter. Jörn höll även utbildningar för HSB-föreningar i hela landet.

Sedan 2003 har han fortsatt med tvistehantering m.m. på advokatbyrå och har under samma period hållit i vissa specialutbildningar som exempelvis, ”överlåtelser och upplåtelse av bostadsrätt” för Konsumentverket. För Fastighetsmäklarinspektionen, (tidigare Fastighetsmäklarnämnden), har han hållit i utbildningar rörande, ”risker med bostadsrätt som pant för banker” och andra specialutbildningar.

Jörn har även haft längre uppdrag med undervisning av fastighetsförvaltare inom fastighetsrätt. Verksamhetens tyngdpunkt har alltid varit praktisk tvistehantering. Även om de allra flesta tvisterna förlikas så har Jörn givit avtryck inom rättspraxis genom exempelvis HD avgörande rörande legal panträtt i bostadsrätt och gällande ansvars-fördelning vid vattenledningsskador i bostadsrättsföreningar. Sedan 2018 driver Jörn advokatverksamhet under namnet Creo Advokater med kontor i Stockholm med inriktning på tvistelösning, fastighetsrätt och affärsjuridik.