Undervisare

Tillbaka

Jonas Malmberg

Justitieråd Högsta domstolen

Jonas Malmberg är justitieråd i Högsta domstolen. Han har tidigare varit ordförande i Arbetsdomstolen och professor i civilrätt, särskilt arbetsrätt, vid Uppsala universitet. Han är författare till böcker och artiklar om främst svensk och europeisk arbetsrätt.