Undervisare

Tillbaka

Jonas Lenhammar

Biträdande jurist,Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat,

Jonas Lenhammar är biträdande jurist på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat och verksam inom advokatbyråns fastighetsgrupp. Jonas arbetar framför allt med rådgivning rörande hyresrätt och förvärv av fastigheter. Jonas hjälper även till med frågor rörande detaljplaner, bygglov och arrenderätt samt tvister rörande sådana frågor.