Undervisare

Tillbaka

Johanna Rutberg

General Counsel, Serneke Group

Johanna Rutberg har arbetat som jurist sedan 2007. Hon inledde sin karriär på Advokatfirman Vinge i Stockholm, med fokus på M&A och internationella skiljeförfaranden och har därefter arbetat som bolagsjurist och chefsjurist på Vattenfall, Telia Company och Serneke Group. Johanna har under hela sin karriär arbetat internationellt och i sin roll som chefsjurist på Telia ansvarade hon för bolagets trade compliance team och ansvarade för att ta fram och implementera ett koncernövergripande compliance program inom sanktioner och exportkontroll.

Idag arbetar Johanna som General Counsel på Serneke Group där hon är en del av koncernledningen och leder bolagets legal & compliance team. Serneke är en av Sveriges största byggkoncerner med ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling och med en mindre internationell verksamhetsgren.