Undervisare

Tillbaka

Johanna Meidell

Legal Counsel, Skanska AB

Johanna Meidell är jurist och arbetar för närvarande som bolagsjurist på Skanskas huvudkontor. Hon är ordförande för Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA)