Undervisare

Tillbaka

Johan Linder Säverman

Advokat / Specialist Counsel, Advokatfirman Wistrand

Johan Linder Säverman är specialiserad på skatterättslig rådgivning och har omfattande erfarenhet av skatteförfaranden. Vidare har Johan stor kunskap inom offentlig upphandling, med särskild erfarenhet av upphandlingar inom IT & telekombranschen, samt förvaltningsrätt.

ERFARENHET

Specialist Counsel, Wistrand Advokatbyrå, 2018-

Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2013-2017

Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2010-2013

Assessor, Kammarrätten i Stockholm, 2010

Länsrättsfiskal, Länsrätterna i Uppsala och Stockholm, 2007-2009

Kammarrättsfiskal, Kammarrätten i Stockholm 2006-2007

Föredragande, Länsrätten i Linköping, 2005-2006

Processförare och skatteintendent, Skatteverket, 2001-2005

Notarie, Länsrätten i Linköping, 1999-2001