Om JUC

Undervisare

Tillbaka

Joel Pälvärinne

Advokat

Joel,har,stor,erfarenhet av,att arbeta med förfrågningsunderlag,avtalsdokument,och tvistefrågor,inom entreprenad- och tekniska konsultupphandlingar.,Standardavtalen AB 04, ABT 06 och ABK 09,reglerar,i normalfallet upphandlingen och utförandet av,dessa uppdrag.

Joel har även arbetat med avtalsdokument,och kurser inom,partnering, (samverkan).

Förutom det har han erfarenhet av allmän affärsjuridik, rådgivning i konsumententreprenader, fel i fastighet, plan- och bygglagstiftning samt fastighetsupplåtelser.