Undervisare

Tillbaka

Jillian Kirn

Sustainability and Compliance Advisor, Climate Change Counsel

Jillian Kirn är amerikansk miljöjurist med stor erfarenhet av klientarbete i klimatrelaterade ärenden och övergripande hållbarhetsfrågor (ESG). Hon har bistått klienter i större projekt kring förnyelsebar energi, industriellt miljöansvar, proaktiv rådgivning motiverade av klimatförändringar och för extrema väderhändelser, liksom komplexa miljötvister i domstol.

Jillian är en flitigt anlitad talare inom miljörätt, ESG-frågor, och hållbarhetsredovisning. Hon har av Law360 rankats Top 5 i USA bland miljöjuristerna under 40.