Undervisare

Tillbaka

Jessica Engde

Jurist, Juridisk Assistans

Jessica Engde har juristexamen från Uppsala universitet och jobbar i dag på byrån Juridisk Assistans. Jessica har över 10 års erfarenhet av arbete som förvaltningsjurist vid socialförvaltningen i Helsingborg där hon bland annat jobbat med barns rättigheter, LVU, LVM, socialtjänstlagen, offentlighet och sekretess och dataskydd. Hon är en van utbildare och rådgivare/konsult inom socialtjänstens alla verksamhetsområden.