Undervisare

Tillbaka

Jerker Hällqvist

Advokat & Partner, Advokatfirman Victor

Jerker arbetar främst med allmän affärsjuridik samt rådgivning och biträde vid tvister såväl i domstol som skiljeförfaranden och med skadestånds- och fordringsrättsliga mål inom entreprenad. Jerker har också också erfarenhet av rådgivning avseende bolagsstyrning, företagsöverlåtelser, konkursrättsliga frågor såsom återvinning samt styrelseansvar.