Undervisare

Tillbaka

Jens Högström

Advokat

Jens Högström är specialiserad inom brottmål och har tidigare även jobbat på affärsjuridisk byrå. Han är utbildad vid Uppsala universitet (juris kandidatprogrammet) samt har även studerat på Chalmers tekniska högskola (civilingenjörsprogrammet).

Jens har utöver de juridiska frågorna ett stort intresse av vetenskap och hur det är möjligt att använda nya landvinningar inom vetenskapen i arbetet som brottmålsadvokat. I synnerhet intresserar han sig för it- och presentationsteknik, biologi samt beteendeforskning, för att hitta en större verktygslåda till att påverka rättsapparatens olika aktörer i den riktning som är mest gynnsam för hans klient. Detta gäller särskilt under den muntliga huvudförhandlingen.

Jens Högström har framgångsrikt företrätt klienter i många stora och uppmärksammade mål. Han tänker ofta utanför ramarna när det gäller sakframställningar och slutanföranden och använder sig vid behov av egna förevisningar för att åskådliggöra och tydliggöra en viss omständighet eller slutsats.

Jens är också ägare av It-företaget YeeHaw IT & Webb AB.