Undervisare

Tillbaka

Jenny Welander Wadström

Partner och advokat, Roschier

Jenny Welander Wadström är advokat och ansvarig för Roschiers verksamhet inom Employment i Sverige. Hon har en bred erfarenhet av olika typer av frågor inkluderande rådgivning avseende arbetsrätt och pensioner i samband med företagsöverlåtelser och omstruktureringar, ingående avslutande av anställning med nyckelpersoner, tvister och förhandlingar. Jenny tillhör de ledande juristerna inom arbetsrätt i Sverige (bl.a. enligt Chambers Europe, The Legal 500 och Who’s Who Legal). Jenny har även arbetat som biträdande rättssekreterare i Arbetsdomstolen.