Undervisare

Tillbaka

Jenny Tonning

Projektutvecklare, Mölndala Fastigets AB

Jenny Tonning är projektutvecklare på Mölndala Fastigets AB. Hon har lång erfarenhet från byggbranschen och har i olika roller arbetat med projektledning samt process- och verksamhetsutveckling. Hennes roll är att tillsamans med andra driva hela Forsåkerprojektet framåt. Detta innebär strategiskt arbete med olika utredningsfrågor för att kunna komma fram till beslut för att på bästa sätt utveckla Forsåker till en betydande destination.

Jenny är Civilingenjör från Chalmers. Hon har under sju år arbetat på Volvo Personvagnar med projektledning samt process- & verksamhetsutveckling. Sedan 2008 har hon arbetat i byggbranschen och haft olika jobb inom entreprenörs-, konsult- och beställarorganisationer.

Jenny har varit medlem i JUC nätverket Entreprenad- och Fatighetsrätt sedan 2019.

– Nätverket har för mig inneburit att jag fått diskutera intressanta frågeställningar med kollegor i branschen. Jag har på nätverkets träffar fått kunskap som jag direkt kunnat använda i mitt arbete, men minst lika viktigt har mingelstunderna varit då jag fått tillfälle att prata mer med både gamla och nya bekanta.
Jag ser nu fram emot att under 2021 leda nätverket tillsammans med Isabel,och skapa intressanta träffar med givande och lärorika kunskapsutbyten.