Undervisare

Tillbaka

Jenny Grundén

Advokat och delägare, Lindskog Malmström Advokatbyrå

Jenny Grundén är Advokat och Delägare på Lindskog Malmström Advokatbyrå i Stockholm och även en tidigare medlem i nätverket. Hon är specialiserad på konkursförvaltning och företagsrekonstruktioner och hon erhåller löpande förordnanden som konkursförvaltare, företagsrekonstruktör och likvidator. Jenny har mer än tjugofem års erfarenhet av obeståndsrelaterade frågor. Jenny är styrelseledamot i REKON (Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet) i Stockholm och i Stockholmsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund.