Undervisare

Tillbaka

Jan-Olof Edgar

Product Innovation Manager, Svensk Byggtjänst

Jan-Olof har mer än 30 års erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn och har varit pionjär inom 3D/4D/5D CAD/CAM/BIM samt PLM för byggbranschen. Har varit aktiv för utveckling av industriellt byggande, innefattande aktiviteter för att knyta samman projektering och produktion samt tillämpning av LEAN filosofi och metodik.

Efter att först ha arbetat som BIM-strateg för projektering, och sedan med strategier för tillämpning bland byggentreprenörer och i förvaltningen, har gett Jan-Olof ett helikopterperspektiv med fokus på livscykel-hantering av information och JOE brinner för ett obrutet informationsflöde, inte minst med stöd av klassifi-kationssystem (CoClass) och de-facto standarder. Arbetar nu med produktdata samt artikelinformation och leder en arbetsgrupp inom GS1 för tillämpning av identifierare GMN (Global Model Number) och datamal-lar.

Kunnig i upphandling och entreprenadjuridik, och har bidragit till utveckling av avtalsmallar för digitala in-formationsleveranser. Arbetar nu i en roll på Svensk Byggtjänst som utvecklingsstrateg med fokus på branschutveckling. Ofta anlitad som föreläsare och utbildar kring BIM.