Undervisare

Tillbaka

Jan Kleerup

Skattejurist, XR Legal Advokat AB

Jan Kleerup är skattejurist på XR Legal Advokat AB i Stockholm. Han har mångårig erfarenhet inom skatterådgivning avseende moms. Jan har tidigare arbetat som Senior Adviser på Svalner samt varit skattechef och partner på Ernst & Young. Han är även en flitigt anlitad lärare samt har även skrivit böcker och publicerat flertalet artiklar inom mervärdesskatteområdet.