Undervisare

Tillbaka

Jan Darpö

Professor i miljörätt, Uppsala universitet

Jan Darpö är professor i miljörätt vid Juridiska fakulteten på Uppsala universitet. Hans intresseområden är miljöprocess, tillståndsregimer samt naturvård och artskydd. Han har varit gästprofessor vid University of Minnesota (2008) och University of New South Wales in Sydney (2012). Sedan 2008 är han ordförande för Århuskonventionens Task Force on Access to Justice. Han är medlem i Avosetta Group och har haft uppdrag åt EU-kommissionen samt flera utländska forskningsinstitut.