Undervisare

Tillbaka

Jan Agri

Senior rådgivare, Tricircular AB

Jan är en erfaren affärsutvecklare med expertkunskaper inom hållbarhet, innovation, kommunikation och internationella affärer. Han har sedan 1990 arbetat med dessa frågor bl.a. inom DeLaval, Ericsson, Electrolux och ABB. Han arbetar med coachning/mentorskap, projektledning och som moderator utifrån företaget Tricircular AB, sedan 2017. Jan råder företag om hållbarhetsstrategi och -kommunikation. Tidigare har han stöttat KTH Executive School med utvecklingen av utbildningen Hållbar digital innovation, som finns på Coursera.

Han är även en av författarna bakom rapporten "Digitaliserade affärsmodeller för cirkulära materialflöden" utgiven av Teknikföretagen.