Undervisare

Tillbaka

Jakob Ekesbo

Senior Associate och Advokat, Setterwalls Advokatbyrå AB

Jakob är en erfaren expert inom miljö- och fastighetsfrågor sedan 2016. Han leder tillståndsprövningar för miljöfarliga verksamheter, hanterar ärenden om förorenad mark och har gedigen erfarenhet inom täktbranschen. Jakob är känd för att sammanfatta MÖD-fall för SBMI och arbetar även inom branscher som gruvor, avfallsanläggningar, vind- och vattenkraft samt livsmedelsproduktion. Hans arbete innefattar allt från domstolsprocesser till avtalsförhandlingar och andra miljörelaterade frågor, inklusive fastighetsrelaterade ärenden kopplade främst till markåtkomst.