Undervisare

Tillbaka

Jakob Ekesbo

Senior Associate och Advokat, Setterwalls Advokatbyrå AB

Jakob arbetar sedan 2016 med miljö- och fastighetsfrågor. Hans arbete består till stor del av att leda tillståndsprövningar för miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter samt ärenden om förorenad mark. Jakob har stor erfarenhet av bland annat täktbranschen och har exempelvis sammanfattat samtliga MÖD-fall de senaste sex åren för SBMI, som är branschorganisation för bergmaterialindustrin. Andra branscher som Jakob arbetar inom är gruvor, avfallsanläggningar, vind- och vattenkraft samt livsmedelsproduktion. Arbetet omfattar allt från att företräda företag i domstolsprocesser till avtalsförhandlingar och andra miljörelaterade frågor. Därutöver hanterar Jakob även fastighetsrelaterade frågor främst kopplade till olika frågor angående markåtkomst.